Produktionen

                               "Från råvara till färdig produkt"  

"Silning av bär"

 
Ljusgrönt


"Här konserverar vi alla våra produkter"

                                                                

                 "Burkar och flaskor skjöljs noggrant innan användning"

"Kokning"

"Pressning av bär"

Ljusgrönt